Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Tại sao bạn lại cần đọc quyển sách “Làm giàu không khó”?

Tại sao bạn lại cần đọc quyển sách “Làm giàu không khó”?
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Người giàu lại càng giàu – Người nghèo lại càng nghèo”?
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Có phải người giàu là những người thông minh hay đơn giản họ cũng như mình?”
Có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu tiếp tục làm công việc này thì 5 năm nữa mình có gì, đạt được gì và trở thành ai?
Có bao giờ bạn tự hỏi: Phải chăng nghèo – giàu là do số hay do học vấn mà nên?
Có bao giờ bạn chỉ dành 1 giờ trong cuộc sống để suy nghĩ những việc mình làm có đóng góp gì cho xã hội và tương lai hay không? Hay đơn giản là bạn làm việc bởi vì bạn bắt buộc phải làm việc?
Và nhiều câu hỏi khác nữa đại loại như: Tại sao tôi vẫn chưa giàu?
Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong quyển sách “Làm giàu không khó”…
(…)0 nhận xét:

Đăng nhận xét