Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Tác giả Quang Đức Từ

Tác giả Quang Đức Từ

Quang Đức Từ là tác giả quyển sách "Làm giàu không khó". Quyển sách này đặc biệt dành cho những bạn trẻ có khát vọng, có đam mê và quyết tâm làm giàu. Cuốn sách trình bày con đường làm giàu một cách khoa học và đơn giản, dễ hiểu - dễ làm và đặc biệt tất cả mọi người đều có thể áp dụng để làm giàu cho bản thân và xã hội.
(...)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét