Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Diễn giả Quang Đức Từ

Diễn giả Quang Đức Từ

Quang Đức Từ là diễn giả của chương trình "Bí mật tự thân làm giàu" và "Bí quyết tạo dựng cơ nghiệp". Anh được xem là diễn giả có tài thu hút mọi người và là một chuyên gia đào tạo, có khả năng thu hút mạnh mẽ mọi người giúp họ hành động để được khát vọng lớn - thành công và hạnh phúc.


(...)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét